Informatické praxe na Ekonomické fakultě TUL.

Portál pro organizaci ročníkových bakalářských a inženýrských praxí studijních programů Informační management a Systémové inženýrství a informatika (dříve Manžerská informatika) pod katedrou informatiky Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

O informatických praxích

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci považuje dvousemestrovou řízenou praxi za jeden ze základních stavebních kamenů profesního oboru Informační management (IM) a navazujícího studijního programu Systémové inženýrství a informatika (SII). Úspěšné absolvování řízené praxe je povinnou podmínkou pro získání diplomů v obou stupních studia. Praxe je klasifikována a její výsledek se započítává do závěrečného hodnocení studenta. Tento portál slouží jako centrální místo pro sdílení informací týkajících se ročních řízených praxí oboru Informační management a také tzv. předdiplomních praxí navazujícího oboru Systémové inženýrství a informatika.

Zveřejnění inzerátu nebo prezentace

Firma, která by ráda získala naše studenty jako praktikanty má možnost zde na portále zveřejnit svou nabídku nebo může přijít prezentovat osobně.

Zpracování bakalářské práce

Studenti na praxích zpracovávají bakalářské a diplomové práce, jejichž zadání vychází z aktivit, kterým se na praxích věnují.

Délka praxe

Studenti programu Informační management vykonávají praxi v délce dvou semestrů. Studenti programu Systémové inženýrství a informatiky mají praxi 2x 4 týdny v rámci dvou semestrů.

Jak to funguje?

Studenti našeho bakalářského studia mají vyhrazený celý třetí ročník na stáž ve firmě. Mohou se tak informatické praxi věnovat naplno. Předdiplomní praxe jsou organizovány v menším rozsahu, jelikož diplomanti je musejí skloubit s výukou. Praxe je povinnou součástí obou akreditovaných oborů. Z tohoto důvodu Katedra informatiky musí dohlížet na kvalitu a odbornost úkolů, které jsou studentům zadávány. Tato kontrola probíhá prostřednictvím kratších měsíčních zpráv a delší semestrální a závěrečné zprávy. Kromě těchto povinností je však organizace praxí zcela jednoduchá.

Registrace v našem portálu

  • Po registraci získáte možnost si rezervovat termín prezentace.
  • Budete moci zveřejnit svou nabídku praxe či inzerát v rámci našeho portálu studentům IM a SII.

Rezervace termínu prezentace

  • K dispozici je rezervační kalendář s volnými termíny prezentací.
  • Vyberete si termín, který Vám nejvíce vyhovuje.
  • Můžete si vybrat celý výukový blok nebo jen jeho část.

Studenti si vyberou praxi

  • Studenti si na základě svých profesních zájmů a dosavadních zkušeností vyberou firmu, kterou kontaktují dle pokynů z prezentace firmy.
  • Zpravidla se pak zúčastní pohovoru ve vybrané firmě a plní související požadavky firmy.

Podepsaní dohody a zahájení praxe

  • Student/ka, firma a zástupce TUL podepíší Dohodu o zabezpečení praxe.
  • Studenti na praxi každý měsíc odevzdávají periodické zprávy z praxe a dvakrát ročně semetrální zprávu z praxe.
  • Studenti jsou dvakrát ročně hodnoceni garantem praxe.

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám sdělíme detaily možností spolupráce.